Privacyverklaring

Versie: 18 januari 2019

Deze privacyverklaring is opgesteld met als doel u helder en duidelijk te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).

Deze privacyverklaring kan aan verandering onderhevig zijn, bijvoorbeeld doordat EnergyGO nieuwe trainingen aanbiedt waarvoor additionele persoonsgegevens, optioneel of niet, voor nodig zijn. Tevens kunnen wijzigingen in de privacyverklaring noodzakelijk zijn als gevolg van wijzigende wetgeving. In alle gevallen zullen wij u hier over informeren.

Bedrijfsgegevens

EnergyGO staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52398889. EnergyGO is gevestigd op de Ampèrestraat 3b, postcode 1817DE te Alkmaar. U kunt contact opnemen via ons contactformulier of via het algemene email adres info@energygo.nl

Persoonsgegevens

Om deel te nemen aan trainingen van ons, verwerken wij persoonsgegevens. In de onderstaande tabel vindt u welke persoonsgegevens wij opslaan, voor welk doel wij dit doen en voor welke periode wij deze gegevens opslaan.

Persoonsgegeven Doel Bewaartermijn
Email adres NNoodzakelijk voor communicatie over de training. Tot maximaal 6 maanden na de trainingsdatum, mits u heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van ontwikkelingen en nieuwe trainingen.
Naam, adres, postcode en woonplaats Noodzakelijk voor facturatie. Wettelijke bewaartermijn zoals vastgesteld door de Belastingdienst.
IP adres, bezoek- en klikgedrag Gegevens worden ingezet om dienstgebruik en dienstverbetering te analyseren. Gepersonaliseerde gegevens worden niet langer dan 1 jaar bewaard. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

Doorgifte aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven of doorverkocht aan derden. Wij maken enkel gebruik van diensten ten behoeve van trainingen/opleidingen die persoonsgegevens verwerken als we er een verwerkingsovereenkomst mee hebben, als zij nodig zijn voor onze dienstverlening en informatieverstrekking en als zij kunnen instaan voor de beveiligde opslag van persoonsgegevens met garantie van uw privacy.

Minderjarigen

De trainingen/opleidingen van EnergyGO zijn niet gericht op minderjarigen. Wij hebben absoluut niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, zonder dat zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is.

Beveiliging

EnergyGO doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen:

  • Gegevensuitwisseling tussen uw computer en ons systeem ten behoeve van het inschrijven voor een training vindt plaats via een versleutelde ('TLS') verbinding.
  • Alle gegevens worden opgeslagen bij Microsoft Azure in datacenters gevestigd in Europa.